Zasady współpracy

1. Otrzymujemy zapytanie ofertowe drogą mailową lub poprzez formularz na stronie. Zapytanie ofertowe powinno zawierać:

 

a.      Jakie będzie zastosowanie naklejki

b.     Wymiary naklejki

c.      Ilości

d.     Oczekiwania odnośnie dostarczenia: rolka , arkusz , w sztukach

e.      Załączony projekt jeśli jest

f.      Termin / na kiedy potrzebne

 

2.  Wysyłamy ofertę na produkcję

 

3.  Po wstępnej akceptacji ceny wysyłamy formularz zlecenia do podpisu

 

4.  Klient akceptuje podpisem upoważnionej osoby i odsyła drogą elektroniczną

 

5.  Zatwierdzone zlecenie jest podstawą do rozpoczęcia produkcji

 

6.  Termin realizacji zlecenia liczony jest od momentu otrzymania pełnego zestawu materiałów i zatwierdzenia ostatecznego projektu przez Zamawiającego. Jest on zawsze określony w zleceniu.

 

7.  Materiały powierzone do wykonania projektu (nośniki informacji, slajdy, cromaliny, zdjęcia) zwracamy po wykorzystaniu.

 

8.  Wszelka odpowiedzialność wynikająca z tytułu praw autorskich, umów licencyjnych lub zastrzeżenia znaków towarowych leży po stronie zamawiającego.

 

9.  Projekty graficzne. W przypadku standardowych zamówień nie doliczamy dodatkowych kosztów za wykonanie projektów graficznych naklejek ( pod warunkiem otrzymania logo, danych tekstowych i innych danych do wykonania projektu na elektronicznym nośniku informacji).  W przypadku projektu graficznego typu "etykieta produktowa " jest on płatny ( zwykle 450 zł netto bez uwzględnienia kosztów zakupu zdjęć niezbędnych do jego wykonania )

 

10.  Wszystkie ceny podajemy netto. VAT w wysokości 23% zostaje doliczony w momencie wystawienia faktury.

 

11.  Warunki płatności: przelew z odroczonym terminem płatności, przelew na podstawie faktury proforma, gotówka przy odbiorze. Zlecenia o wartości powyżej 6000 zł netto wymagają wpłaty zaliczki w wysokości 30%

 

12.  Transport na koszt producenta, jeśli umowa nie stanowi inaczej.

 

13.  Reklamacje będą rozpatrywane pod warunkiem pisemnego określenia przedmiotu reklamacji w terminie 7 dni po dostawie.

 

14.  Wszelkie spory będą rozstrzygane w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego lub przed sądami gospodarczymi w Warszawie

logo
Copyright etstudio24.de 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: sebastianpl.com